Team

Thomas Hohberger

Gesellschafter - technische Geschäftsführung

Telefon: 035842 / 25157

E-Mail: info@blumenhaus-hohberger.de

Stefan Hohberger

Gesellschafter - kaufmännische Geschäftsführung

Telefon: 035842 /25157

E-Mail: info@blumenhaus-hohberger.de

Name, Position, Kontaktdaten